“Τα παιδιά διαθέτουν ένα εξαιρετικό όργανο στο λαρύγγι τους! Αρκεί να υπάρχει κάποιος να τους δείξει πως να το χρησιμοποιήσουν!»

Zoltán Kodály

Η φωνητική διάπλαση των παιδιών και των εφήβων χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εξειδικευμένο χειρισμό.

Στο Ωδείο Kodály, οι καθηγητές μονωδίας, σύγχρονου τραγουδιού, αλλά και οι μουσικοπαιδαγωγοί που διδάσκουν τα ομαδικά τμήματα μουσικής προπαιδείας, προθεωρίας (ProCoro) και σολφέζ, είναι καταρτισμένοι και έτοιμοι να διδάξουν παιδιά και εφήβους με σεβασμό προς την φωνητική υγεία τους!

tahtarisma-in