Η σπουδή της φωνητικής μουσικής αποτελεί προτεραιότητα στο Ωδείο Kodály, γι’ αυτό και προσφέρουμε μαθήματα και προγράμματα φωνητικής διδασκαλίας διαμορφωμένα για κάθε ανάγκη:

Μονωδία

Μονωδία

Σύγχρονο τραγούδι

Σύγχρονο τραγούδι

Παιδική/ Εφηβική Φωνή

Παιδική/ Εφηβική Φωνή

Μουσική Ανάγνωσηγια Τραγουδιστές και Χορωδούς

Μουσική Ανάγνωσηγια Τραγουδιστές και Χορωδούς

Μελοδραματική

Μελοδραματική