“Κανένα άλλο αντικείμενο δεν εξυπηρετεί την ευημερία ενός παιδιού
-σωματική και πνευματική-
όσο η Μουσική”

Zoltán Kodály

Ο ρόλος της μουσικής εκπαίδευσης στις μικρές ηλικίες είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ανάπτυξη ενός παιδιού: όχι μόνο γιατί συνεισφέρει στην πνευματική του καλλιέργεια, αλλά και στην σωματική του διάπλαση, στην εκμάθηση γλωσσικών δομών, στην ανάπτυξη μαθηματικής και επιστημονικής σκέψης.

Αλλά κυρίως, η Μουσική προσφέρει ένα πηγαίο ερέθισμα χαράς!

Στο Ωδείο Kodály διαθέτουμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικά δομημένα για μικρές ηλικίες και βασισμένα στο Μουσικοπαιδαγωγικό Σύστημα Kodály, και είμαστε έτοιμοι να σας καθοδηγήσουμε να διαλέξετε και το κατάλληλο όργανο για τα παιδιά σας.

Ταχτάρισμα

Ταχτάρισμα

Μουσική Προπαιδεία

Μουσική Προπαιδεία

ProCoro

Μουσική Θεωρία και Σολφέζ με βάση το Σύστημα Kodály

Μουσική Θεωρία και Σολφέζ με βάση το Σύστημα Kodály

Μουσικά όργανα από μικρές ηλικίες

Μουσικά όργανα από μικρές ηλικίες