Καθώς πολλοί από τους μαθητές του Ωδείου αποφασίζουν να ασχοληθούν εκτενέστερα με τις μουσικές σπουδές τους και, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδό τους, να διευρύνουν την μουσική τους ενασχόληση τόσο στο σχολικό περιβάλλον επιλέγοντας τη φοίτηση σε κάποιο από τα Μουσικά Σχολεία της Αττικής ή σε κάποιο από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών, το Ωδείο Kodály για να καλύψει τις ανάγκες τους προσφέρει μαθήματα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές τους εξετάσεις.

Οι καθηγητές που αναλαμβάνουν την προετοιμασία, ενημερώνονται για τις εξελίξεις των εξετάσεων αυτών και καθοδηγούν τους μαθητές μας στην επιτυχία!

tahtarisma-in