Αρμονία / Αντίστιξη / Φούγκα / Σύνθεση

Τα ειδικά μαθήματα Αρμονίας, Αντίστιξης & Φυγής διδάσκονται από τους καθηγητές του Ωδείου Kodály μέσα από πολλές διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με πληθώρα βιβλιογραφίας, μουσικού υλικού και σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση.

Δεκάδες απόφοιτοι της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών του Ωδείου Kodály είναι σήμερα καταξιωμένοι μουσικοπαιδαγωγοί, καθηγητές Θεωρητικών σε Ωδεία αλλά και Μουσικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Βαλεντίνος Πατρικίδης, υπήρξε ο ιδρυτής της Σχολής Ανώτερων θεωρητικών και δημιούργησε μια σοβαρή και μακροχρόνια παράδοση στην διδασκαλία των μαθημάτων αυτών.

Στο τμήμα Σύνθεσης μπορούν να εγγραφούν οι Πτυχιούχοι Φυγής. Οι καθηγητές καθοδηγούν τους σπουδαστές στην εξερεύνηση όλων των παλαιών και σύγχρονων μουσικών ιδιωμάτων, στην κατάκτηση των μουσικών μορφών και ειδών, στην μελοπλασία, την αρμονία και την ενορχήστρωση.

Σπουδαστές που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος, μπορεί να γίνουν δεκτοί για ελεύθερες σπουδές σύνθεσης.

tahtarisma-in